Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca?

 

 

Studium przypadku:

 

Założenia:

  • dom jednorodzinny - 4 osobowy,

  • zużycie energii 4000kWh rocznie,

  • zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,64 kW,

  • stawka za energię u operatora sieci elektroenergetycznej 0,65zł/kWh,

  • wytworzona energia zużywana jest na potrzeby obiektu, natomiast nadwyżki przekazywane są do sieci energetycznej - systemie „opustów” 80% nadwyżki oddanej do sieci właściciele mogą odebrać za darmo. 

 

Produkcja roczna

3640 kWh

Energia zużyta bezpośrednio

1092 kWh

Energia oddana do sieci

2548 kWh

Ilość energii, którą możemy odebrać z sieci w ramach opustów

2038,4 kWh

Rzeczywista ilość energii pozyskanej dzięki instalacji

3130,4 kWh

Oszczędność roczna:

2035

 

Partnerzy