Przykładowa instalacja

Przykładowa instalacja

 

Instalacja o mocy 3,64kW:

 

Powierzchnia instalacji 22,66m2

14 x moduł polikrystaliczny 260W

1 x falownik 3400TL-D

Konstrukcja mocująca i osprzęt

Cena: 21 000 zł brutto*

 

 

* Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%. Stawka VAT 8% obejmuje instalacje montowane na dachach budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2.

* Cena zawiera koszty materiałów, transportu, montażu i uruchomienia instalacji.

* Propozycja instalacji jest wyceną wstępną, szacunkową. Przygotowanie ostatecznej wyceny wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

* Cena instalacji może wzrosnąć o koszty dodatkowe (takie jak: wykonanie uziemienia do ograniczników przepięć, montaż inwertera w większej odległości od modułów fotowoltaicznych itp.)

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w przypadku wahań kursów EUR i USD.

Partnerzy