Szczegóły kredytu

Eko Raty Alior Bank

 

 

EKO-RATY to kredyt ratalny o oprocentowaniu rocznym 4,8% lub 7,2%, przeznaczony na finansowanie zakupu instalacji związanych z ekologicznym pozyskiwaniem ciepła i energii.

 

Produkt kredytu ratalnego EKO RATY ma dwa warianty do wyboru:

 1. EKO RATY I: oprocentowanie 0,4% do raty (4,8% rocznie) + 15% prowizja

 2. EKO RATY II: oprocentowanie 0,6% do raty (7,2% rocznie) + 5% prowizja

Szczegóły kredytu:

 

Wnioskodawca może uzyskać instrument finansowy w formie kredytu od 300 zł do 60 tys. zł. Bank nie wymaga wpłaty własnej, a koszt kredytu dla klienta to 0,4% lub 0,6% do raty. Kredyt można podpisać w placówce naszej firmy lub w domu klienta. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku to dowód osobisty, ocena zdolności kredytowej oraz podpisanie wniosku kredytowego. Kredyt można zaciągnąć na okres od 1 do 10 lat. Początkowy wkład własny nie jest konieczny, co za tym idzie mogą Państwo zainwestować w fotowoltaikę bez żadnych kosztów. Pozostanie jedynie miesięczna rata, której wielkość wybierają Państwo sami.

 

Bank zastrzega, że w przypadku kredytu powyżej 20 tys. złotych wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, jeśli istnieje wspólnota majątkowa.

 

Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy o kredyt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

Całkowitą kwotę kredytu, kwotę raty, ilość rat, czas trwania umowy oraz termin płatności pierwszej raty kredytobiorca ustala na poziomie wypełniania wniosku o kredyt przez przedstawiciela Alior Banku.

 

Płatność pierwszej raty nastąpi z terminem wybranym przez kredytobiorcę, z zastrzeżeniem, że ostateczne terminy płatności oraz wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych i numer rachunku zostanie podany kredytobiorcy w harmonogramie spłat. Harmonogram spłat wysyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeśli nie ma takiej możliwości za pośrednictwem poczty – na adres wskazany do korespondencji. Otrzymanie przez bank harmonogramu spłat jest nieodpłatne. Do czasu doręczenia harmonogramu spłat kredytobiorca będzie dokonywał spłat rat w wysokości określonej w umowie co miesiąc począwszy od terminu określonego we wniosku.

 

Całkowity koszt kredytu jest sumą kwoty kredytu netto, prowizji oraz odsetek. 

 

Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. Wariant drugi „EKO RATY II” polecany jest osobom, które już przed rozpoczęciem kredytu postanowią wcześniejszą niż wskazana w umowie o kredyt spłatę należności.

 

Warunki częściowej lub całkowitej spłaty kredytu:

 

 • Wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu zaliczana jest na poczet spłaty raty. W przypadku wcześniejszej spłaty, kredytobiorca zobowiązany jest w placówce banku Alior Bank złożyć dyspozycję, czy spłata częściowa ma zmniejszyć raty, czy skrócić okres finansowania lub że dokonana wpłata dotyczy spłaty całkowitej kredytu.
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu kredytobiorca jest zwolniony z zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu.
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zwolniony z zapłaty prowizji.
 • Każda wpłata raty przed terminem wymagalności lub wpłata wyższa niż zgodnie z harmonogramem powoduje zaliczenie nadwyżki na poczet najbliższej wymaganej raty. Nadpłata nie podlega oprocentowaniu

Zalety kredytu ratalnego EKO-RATY: 

 

 • płacą Państwo co miesiąc tylko uzgodnioną kwotę

 • okres kredytowania: od 12 do 120 miesięcy

 • kwota kredytu: do 60 000 zł

 • kredyt nawet na 100% wartości inwestycji

 • niskie raty miesięczne

 • przyjazne procedury udzielania kredytu

 • możesz korzystać z ekologicznych rozwiązań od razu, bez czekania na zgromadzenie własnych środków na pokrycie kosztu zakupu​

Partnerzy