Czy latarnie solarne się opłacają?

Petra Energia/Blog/Porady/Czy latarnie solarne się opłacają?

Czy latarnie solarne się opłacają?

Często głównym problemem powstrzymujących nas przed zakupem latarni solarnej, jest kwestia jej opłacalności. Na ile to rozwiązanie jest w stanie zwrócić się w Polskich warunkach? Temat bez wątpienia jest bardzo szeroki. W poniższym artykule przedstawimy państwu przykładowe zestawienie inwestycji w latarnie solarne z inwestycją w tradycyjne latarnie, zasilane z sieci energetycznej. Zapraszamy do lektury.

W tym artykule dowiesz się:

  • Jakie są koszty realizacji latarni solarnych
  • Jaka jest awaryjność tego typu projektów
  • Jakie są różnice w okresie realizacji latarni solarnych, a jakie tradycyjnych rozwiązań
  • Jak rozwój branży OZE wpływa na opłacalność latarni i paneli PV

W ostatnich latach branża OZE przeżywa rozkwit. W wielu jej gałęziach doszło do znacznego postępu technologicznego, który spowodował zwiększenie opłacalności latarni solarnych. Na te zmiany wpłynęły takie czynniki, jak:

  • spadek cen modułów fotowoltaicznych, przy jednoczesnym wzroście ich sprawności;
  • wzrost wydajności źródeł światła LED, co przekłada się na dłuższy czas świecenia latarni, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego strumienia światła;
  • postęp technologii produkcji akumulatorów (zarówno tradycyjnych kwasowo-ołowiowych jak i litowo-jonowych), który znacznie wydłużył ich żywotność i pozwolił na zmniejszenie rozmiarów.

Te wszystkie elementy powodują, ze inwestycja w oświetlenie solarne i hybrydowe jest dziś bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem.

Kwestie ogólne

W dalszej części artykułu przedstawiamy przykładowe zestawienie inwestycji w latarnie solarne z inwestycją w tradycyjne latarnie zasilane z sieci energetycznej. Każda inwestycja będzie wyglądała nieco inaczej, zależnie od indywidualnych warunków. Niemniej jednak poniższy przykład można uznać za instalacje reprezentatywną dla polskich realiów, biorącą pod uwagę Polską infrastrukturę, ceny energii oraz warunki pogodowe. Przykład ten może posłużyć jako dobry punkt wyjścia do własnej analizy.

W przykładzie podaliśmy koszty oświetlenia odcinka 0,5km drogi 25-cioma latarniami ulicznymi z oprawami 30W  i sprawności 130 lm/W. Latarnie rozstawione są w odległości 20m od siebie.

           

Trzeba podkreślić, że taki projekt charakteryzuje się najniższymi z możliwych kosztów logistycznych i montażowych, ponieważ latarnie umieszczone są w jednej lokalizacji. Zarówno montaż jak i doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej jest stosunkowo proste. W wielu wypadkach oświetlenie w gminach jest rozproszone, co istotnie komplikuje proces doprowadzenia sieci energetycznej do nowych punktów oświetlenia, co z kolei przekłada się na dodatkowe koszy tradycyjnych rozwiązań. W takich sytuacjach latarnia solarna tym bardziej będzie lepszym rozwiązaniem.

             

Jak wynika z poniższego porównania, inwestycje w latarnie solarne zwracają się już na pierwszym etapie inwestycji. Główne oszczędności wynikają przede wszystkim z braku kosztów projektu i przygotowania sieci elektrycznej. W przypadku lamp solarnych nie jest również wymagane uziemienie. Lampy solarne charakteryzują się dużo większym bezpieczeństwem użytkowania, co również generuje oszczędności. Jak wspomnieliśmy wcześniej, koszt doprowadzenia sieci energetycznej może się różnić, ale zawsze trzeba się liczyć z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych.

Kolejne oszczędności możemy zauważyć przy zestawieniu kosztów eksploatacji. Dla lamp solarnych musimy liczyć się jedynie z kosztem serwisowania i wymiany niektórych komponentów. Największą przewagą latarni solarnych w kwestii eksploatacji jest oczywiście brak kosztów energii elektrycznej. W przypadku oświetlenia tradycyjnego, koszt energii elektrycznej wyliczyliśmy na 23 214,00 zł. Biorąc jednak pod uwagę stale rosnące ceny prądu, możemy szacować, że cena ta będzie jeszcze wyższa.

Porównanie dodatkowych aspektów inwestycji

Latarnie uliczne zasilane z siecilatarnie solarne / hybrydowe
czas realizacji inwestycji9-24 miesięcyok. 3 miesiące
awaryjność zasilaniajedno uszkodzenie linii – brak oświetlenia w całym obszarzelampy pracują niezależnie
dofinansowaniebrakmożliwość skorzystania z dedykowanych programów, znacznie obniżających koszty inwestycji
uciążliwość społeczna pracznacznaniska
roboty dodatkowe, ingerencja w istniejącą infrastrukturęDuże prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych o znacznym koszcie: ingerencja w nawierzchnię, odtwarzanie nawierzchni, przewierty, , możliwość uszkodzenia podziemnej infrastruktury itp. Koszt prac trudny do oszacowania.Znikome prawdopodobieństwo, nieznaczny zakres prac dodatkowych, niższe prawdopodobieństwo kolizji z istniejąca infrastrukturą
wpływ na środowiskoznacznyznikomy
wpływ warunków atmosferycznychPrzy liniach napowietrznych możliwość oblodzenia kabli i uszkodzenia liniibrak wpływu
Dyscyplina finansów publicznychNieznany koszt energii elektrycznej w przyszłości, trudny do zabudżetowaniaKoszty możliwe do przewidzenia (brak kosztów zużycia energii), możliwość korzystania z dotacji celowej
Bezpieczeństwo użytkowaniaZasilanie 230V niebezpieczne dla człowieka, konieczność stosowania układów zabezpieczających i wykonywania starannych przeglądów kontrolnychNapięcie pracy latarni całkowicie bezpieczne nie przekraczające 50V prądu stałego (DC). Nie stwarza żadnego zagrożenia do ludzi.

Podsumowanie

Do najważniejszych zalet oświetlenia solarnego i hybrydowego należą przede wszystkim:

  • Niski koszt eksploatacji
  • Zerowy koszt energii elektrycznej
  • Krótki czas realizacji inwestycji

Dodatkowo, latarnie solarne są łatwe i bezpieczne w montażu, dzięki niskiemu maksymalnemu napięciu rzędu <50V DC, które nie stanowi dla ludzi żadnego zagrożenia. Wiąże się z dodatkowymi oszczędnościami. Są w pełni ekologiczne, działają automatycznie, z możliwością zaprogramowania kilku okresów pracy lampy o zmiennej mocy, tak by optymalnie gospodarować energią. Ponadto są autonomiczne, tzn. działają niezależnie od sieci energetycznej. W razie awarii jednej sztuki pozostałe mogą sprawnie działać dalej.

Oświetlenie solarne i hybrydowe, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii Odnawialnych Źródeł Energii staje się z roku na rok coraz bardziej opłacalne. Już teraz w wielu przypadkach jest to lepsze rozwiązanie od tradycyjnego oświetlenia. Ciągle rosnące ceny energii, a także trudności związane z przebudową infrastruktury oraz uzyskaniem pozwoleń sprawiają, że warto rozważyć inwestycje w latarnie solarne.


Powrót do bloga

Przykładowe Realizacje

Rachanie, Polska

Rachanie – oświetlenie przy szkole

Świnoujście, Polska

Świnoujście – oświetlenie terenów rekreacyjnych

Białobrzegi, Polska

Białobrzegi – oświetlenie parkingu

Opolno-Zdrój, Polska

Opolno – Zdrój – trakt rowerowo pieszy

Krzyżanów, Polska

Krzyżanów – oświetlenie przejścia dla pieszych