Obliczenia fotometryczne – czemu służą?

Petra Energia/Blog/Aktualności/Obliczenia fotometryczne – czemu służą?

Obliczenia fotometryczne to dziedzina nauki zajmująca się pomiarem i analizą światła, a dokładniej jego jasności i rozkładu przestrzennego. Celem obliczeń fotometrycznych jest zweryfikowanie na etapie projektu czy zastosowane rozwiązania oświetleniowe spełnią wymagania właściwych norm i użytkowników. 

Istnieje wiele różnych wielkości fotometrycznych, które są używane do opisywania światła. Do najczęstszych należą:

  • Strumień świetlny: Całkowita moc promieniowania świetlnego emitowanego przez źródło światła. Mierzone w lumenach (lm).
  • Natężenie światła: Strumień świetlny padający na jednostkę powierzchni. Mierzone w luksach [lx] gdzie 1lx= 1lm/m2 czyli 1 lumen na metr kwadratowy.
  • Luminancja: wrażenie wzrokowe jasności źródła światła lub powierzchni odbijającej światło. Mierzone w kandelach na metr kwadratowy (cd/m²).

Obliczenia fotometryczne są wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, m.in.:
Przede wszystkim używamy ich do Projektowania oświetlenia: Do określania odpowiedniej ilości i rozmieszczenia oświetlenia w różnych miejscach, takich jak domy, biura, ulice i obiekty sportowe, jednak są one również używane w:

  • Fotografii: Do określania prawidłowej ekspozycji zdjęć.
  • Metrologii Do kalibracji urządzeń pomiarowych światła.
  • Astronomii: Do pomiaru jasności gwiazd i innych obiektów kosmicznych.

Istnieje wiele różnych metod obliczeń fotometrycznych. Do najczęstszych należą:

  • Metoda fotometryczna: Polega na bezpośrednim pomiarze strumienia świetlnego lub natężenia światła za pomocą fotometru.
  • Metoda spektrofotometryczna: Polega na pomiarze rozkładu widmowego światła za pomocą spektrometru.
  • Metoda rachunkowa: Polega na wykorzystaniu wzorów matematycznych do obliczenia wielkości fotometrycznych na podstawie znanych parametrów źródła światła i jego otoczenia.

Najczęściej jednak w projektach oświetleniowcy używa się specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia takich obliczeń.

Oprogramowanie do obliczeń fotometrycznych

Na rynku istnieje wiele różnych programów komputerowych do obliczeń fotometrycznych. Programy te umożliwiają użytkownikowi modelowanie różnych scenariuszy oświetleniowych i obliczanie różnych wielkości fotometrycznych.

W przypadku oświetlenia zewnętrznego, do którego zaliczają się latarnie solarne i hybrydowe obliczenia mają za zadanie pomóc w doborze właściwych rozwiązań oświetleniowych takich jak dobór oprawy, źródła światła, optyki, wysokości zawieszenia oprawy itp. tak aby spełniło ono wymagania użytkowników. Przygotowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi pozwala również zweryfikować jakość zainstalowanego oświetlenia. Poprzez pomiary natężenia światła i innych parametrów możemy sprawdzić czy pokrywają się one z opracowanym projektem

naszej firmie wykonujemy projekty oświetlenia z obliczeniami fotometrycznymi oferowanych przez nas opraw. Zapraszamy do współpracy nasi fachowcy doradzą i wykonają odpowiednie obliczenia fotometryczne dla twojego projektu. 


Powrót do bloga

Przykładowe Realizacje

Bakałarzewo, Polska

Bakałarzewo – oświetlenie drogi

Przemyśl, Polska

Przemyśl – oświetlenie drogi

Zaniemyśl, Polska

Zaniemyśl – oświetlenie drogi

Radom, Polska

Radom – oświetlenie drogi

Stawiski, Polska

Stawiski – oświetlenie drogi