Monitoring CCTV

Petra Energia/Oferta/Monitoring CCTV

Monitoring solarny CCTV (ang. Closed Circuit Television – dosł. Telewizja o obwodzie zamkniętym, bądź po prostu wideonadzór) – urządzenie to pozwala przy pomocy kamer obserwacje otoczenia lub wnętrza obiektów. Przy obecnej technologii nie musisz mieć zasilania aby móc nadzorować ważne obiekty. Nasze rozwiązania koncentrują się na dostawie kompletnych zestawów monitoringu zasilanego ze źródeł energii odnawialnej. To co jest istotne to przy odpowiedniej konfiguracji urządzenia te mogą pracować przez cały rok w naszej szerokości geograficznej.

Solarny monitoring CCTV dobrze nadaje się do zabezpieczenia:

  • Terenów otwartych
  • Lasów
  • Placów budowy parkingów
  • parków
  • magazynów
  • domostw i działek

Galeria: