Proces inwestycji w oświetlenie

Petra Energia/Blog/Aktualności/Proces inwestycji w oświetlenie

Aby oświetlenie optymalnie spełniało swoje funkcje  cały proces inwestycyjny musimy składać się z kilku istotnych etapów i we właściwej chronologii. Podstawowym z nich jest projekt. Jest to kluczowy etap, który determinuje funkcjonalność, estetykę a przede wszystkim bezpieczeństwo całej inwestycji.

Ale co dokładnie składa się na ten projekt ?

Inwentaryzacja:

 • Dokumentacja istniejącej infrastruktury (np. ulice, skrzyżowania, chodniki, budynki).
 • Pomiary natężenia ruchu pieszego i kołowego.
 • Analiza istniejącego oświetlenia (np. typ lamp, rozmieszczenie, moc).
 • Jasne określenie przedmiotu oświetlenia

Określenie wymagań:

 • Normy oświetleniowe dla danego typu drogi (np. drogi krajowe, lokalne, strefy zamieszkania).
 • Poziom natężenia oświetlenia (np. minimalne, maksymalne, równomierność).
 • Wybór źródeł światła.
 • Wybór opraw oświetleniowych (typ opraw, wymagane stopnie ochrony IP oraz IK).

Rozwiązania projektowe:

 • Rozmieszczenie lamp (np. rozmieszczenie na masztach, wysięgnikach, ścianach budynków).
 • Dobór mocy i typu źródeł światła.
 • Dobór opraw oświetleniowych i osprzętu (np. optyka, zasilacze, elementy sterowania itp.).
 • Wykonanie obliczeń fotometrycznych i ew. wizualizacji projektu.

Uzgodnienia:

 • Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień (np. zarządca drogi, konserwator zabytków).
 • Opracowanie dokumentacji projektowej (np. rysunki techniczne, specyfikacje techniczne).

Kosztorysowanie:

 • Szacunkowy koszt inwestycji (np. materiały, robocizna, urządzenia).
 • Analiza opłacalności i wybór optymalnego wariantu.

Harmonogram realizacji:

 • Określenie etapów realizacji (np. montaż słupów, instalacja opraw, podłączenie elektryczne).
 • Wyznaczenie terminu realizacji.

Dodatkowe aspekty projektowania:

 • Oszczędność energii: Wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła i systemów sterowania.
 • Ochrona środowiska: Minimalizacja emisji światła i hałasu.
 • Estetyka: Dobór opraw oświetleniowych dopasowanych do charakteru otoczenia.
 • Bezpieczeństwo: Zastosowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom drogi. 

Istotnym elementem projektu są obliczenia fotometryczne, o których będziemy pisać następnym razem.


Powrót do bloga

Przykładowe Realizacje

Bakałarzewo, Polska

Bakałarzewo – oświetlenie drogi

Przemyśl, Polska

Przemyśl – oświetlenie drogi

Zaniemyśl, Polska

Zaniemyśl – oświetlenie drogi

Radom, Polska

Radom – oświetlenie drogi

Stawiski, Polska

Stawiski – oświetlenie drogi