Odrzywół

Petra Energia/PV instaliations/Odrzywół

Installation of 10 kWp, Odrzywół Municipality office.

Komponenty

See more
  • Samil Power Inverter
    SolarLake 8500TL-PM
    rated AC power 8500 W

  • 40 modules
    polycrystalline 250 Wp


Back to all

Other

Mikołów, Polska

Mikolow – lighting of the sports and recreation center

Włocławek, Polska

Power Masts Model: W3S6C2

Jakubów, Polska

Hybrid installation 3640 Wp

Gmina Prażmów, Polska

9.36 kWp installation

Wojskowa, 03-599 Warszawa, Polska

Warsaw, ul. Military